Interwencja w kryzysie

PUNKT KONSULTACYJNO-INTERWENCYJNY DLA OSÓB Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI, NARKOTYKOWYMI ORAZ OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE.
 
Działanie punktu obecnie finansowane jest przez fundację "Salus Pro Publico" o nr krs 336488,

a oferowane usługi dla osób zgłaszających się do Punktu są bezpłatne.

Celem działań jest:

  • poradnictwo i edukacja w sprawach związanych z byciem ofiarą przemocy,
  • interwencja psychologiczna,
  • psychoterapia ofiar przemocy,
  • nabycie umiejętności podejmowania skutecznych działań uniemożliwiających postępowanie sprawcy,
  • opracowanie doraźnych sposobów unikania przemocy , zabezpieczenia przed nią , udzielanie informacji nt. możliwości uzyskania pomocy zdrowotnej, materialnej, terapeutycznej, prawnej.
Zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo w zależności od potrzeb osób zgłaszających się do Punktu. Pomoc kierowana jest zarówno do dorosłych ofiar przemocy, dzieci i młodzieży.
Katarzyna Goch

Katarzyna Goch

Psycholog i psychoterapeuta

Posiada doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej dorosłych, terapii młodzieży, dzieci oraz poradnictwa psychologicznego, socjoterapii.W swojej pracy opiera się na paradygmacie terapii psychodynamicznej, której głównym wyznacznikiem jest indywidualne podejście do każdego pacjenta.

Jest trenerem umiejętności psychospołecznych, współpracowała z Uniwersytetem Wrocławskim, gdzie szkoliła studentów z umiejętności psychospołecznych

Pracuje w poradni psychologicznej z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą w Miliczu oraz w Długołęce. Prowadzi Centrum Badania Kierowców.

Marcelina Jaromin

Marcelina Jaromin

Psycholog kliniczny i psychoterapeuta

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwentka Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi terapię w ujęciu psychodynamicznym osób dorosłych i młodzieży. Praca terapeutyczna objęta jest systematyczną superwizją, prowadzoną przez superwizorów z listy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego.

Tomasz Nowosadzki

Tomasz Nowosadzki

Instruktor terapii uzależnień, Pracownik socjalny

Ukończone Policealne Studium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu , Studium Terapii Uzależnień w Warszawie.

W poradni zajmuje się pracą z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, dodatkowo prowadzi poradnictwo z zakresu pomocy społecznej.