Badanie kierowców

Katarzyna Goch

Katarzyna Goch

Psycholog i psychoterapeuta, psycholog transportu

Posiada doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej dorosłych, terapii młodzieży, dzieci oraz poradnictwa psychologicznego, socjoterapii.W swojej pracy opiera się na paradygmacie terapii psychodynamicznej, której głównym wyznacznikiem jest indywidualne podejście do każdego pacjenta.

Jest trenerem umiejętności psychospołecznych, współpracowała z Uniwersytetem Wrocławskim, gdzie szkoliła studentów z umiejętności psychospołecznych

Pracuje w poradni psychologicznej z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą w Miliczu oraz w Długołęce. Prowadzi Centrum Badania Kierowców.

Badanie psychologiczne ma na celu stwierdzenie istnienia lub braku przeciwwskazań do typu wykonywanej pracy.

W skład badania wchodzi ocena:

 • cech osobowości (testy psychologiczne),
 • sprawności intelektualnej (badanie koncentracji, uwagii, spostrzegawczości),
 • sprawności psychofizycznej (badanie aparaturowe).

Badanie psychologiczne przeprowadzane jest w oparciu o testy pochodzące z Pracownie Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikowanym sprzęcie, zgodnym z wytycznymi ustawowymi.

CENNIK

GRUPA1:

 • kandydaci na kierowców zawodowych (kat. CE, DE)
 • kierowcu użytkujący samochody służbowe w ramach swojego stanowiska pracy,
 • kierowcy taksówek,
 • motorniczy tramwajów,
 • kandydaci na instruktorów i egzaminatorów,
 • kierowcy wykonujący transport drogowy,
 • instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy,
 • kierowcy pojazdów uprzywielejowanych.

cena 150 zł

GRUPA2:

 • kierowcy po zatrzymaniu prawa jazdy przez Policję

cena 200zł

GRUPA3:

 • operatorzy wózkó widłowych
 • osoby pracujące na wysokościach

cena 50zł